select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

АИС не е отчела замърсяване на въздуха във Враца

   Във връзка с получен сигнал в РИОСВ – Враца за обгазяване на гр. Враца с миризма от изгаряните отпадъци в „Холсим (България)“ АД в периода 25-26 юли 2016 г. инспекцията уведомява, че от 13, 30 ч. на 22 юли 2016 г. пещта  за производство на циментов клинкер е спряна за извършване на ремонтни дейности, поради което не се извършва изгаряне на отпадъци.  РИОСВ – Враца е уведомена от „Холсим (България)“ АД с писмо.

   От измерванията на автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП-гара Враца“ за периода 25 и 26 юли 2016 г., няма установени превишения на нормите на замърсяване на въздуха по измерваните показатели – фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид.

 

28-07-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца