select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Деца рисуваха изчезващи видове животни по повод Световния ден на околната среда

    РИОСВ – Враца организира рисунка на асфалт на тема “За живота на дивите животни! Нулев толеранс към нелегалната търговия с диви животни!” по повод Световния ден на околната среда. Деца от ЦДГ “Слънце” в град Враца рисуваха тигри, зебри, слонове, носорози и мечки обръщайки фокуса на внимание към всички видове под заплаха. Апелирайки за предприемане на действия, които да подпомогнат опазването за бъдещите поколения участниците изпълниха песни и стихотворения за изчезващите видове животни. Експерти от инспекцията обясниха за вредата, която нанася незаконната търговия с диви животни върху околната среда. Младите еколози получиха подаръци от РИОСВ – Враца.

Бумът на незаконната търговия с диви животни разрушава ценното биоразнообразие на Земята, ограбва нас и природното ни наследство и води всички видове към ръба на изчезването. Убиването и контрабандата подкопават икономиката и екосистемите, подхранват организираната престъпност и дават храна за корупция и несигурност в света.

Огромните усилия за справяне с незаконната търговия - по-силни политики, информационни кампании, инвестиции в опазването на популации, прилагане на закони, вече имат успех. Въпреки това много видове остават изложени на риск и ще отнеме много специално и постоянно усилие на всеки от нас, за да се преборим с това.

Как да го направим? Необходимо е повече хора да разберат вредата, която нанася незаконният бизнес върху нашата околна среда, прехрана, общност и сигурност. Ние трябва да променим своите навици и поведение, така че да няма търсене на незаконни продукти от дивата природа. Засиленото съзнание и действие притиска правителствата и международните организации да въвеждат и прилагат по-строги закони за борба с нарушителите.

06-06-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца