select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Експертите от РИОСВ-Враца провериха сигнал за миризми в ж.к“ Дъбника“

   Експертите от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка в ранните часове на 9 август по сигнали получени на „дежурния телефон“ и по електронна поща за силна натрапчива миризма в  ж. к. „Дъбника“, гр. Враца.

   По време на проверката е извършен обход на жилищния комплекс.  В района и около него няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии, изпускани в атмосферния въздух. Не е усетена натрапчива миризма.

   Данните от измерванията на въздуха от автоматичната измервателна станция (АИС) на ЖП-гара Враца през изминалото денонощие не показват превишения на измерваните показатели.

09-08-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца