select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Не е открита мъртва риба в р. Ботуня

   На „зеления“ телефон в РИОСВ – Враца на 20.07.2016г.  постъпи сигнал за наличие на умряла риба в река Ботуня в землището на с. Ботуня, общ. Криводол, област Враца.

   От експерти на инспекцията и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца, в присъствието на кметския наместник на с. Ботуня е извършена незабавна проверка.

   Извършен е оглед на реката в района от МВЕЦ „Луна“ до с. Ботуня. В момента на проверката централата работи на 30% от  номиналната си мощност. През рибния проход се провежда достатъчно количество вода. Във водите на реката и по бреговете не е констатирано наличие на умряла риба. Коритото на реката е с нормална проводимост, водата е видимо бистра и без следи от замърсяване.

21-07-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца