select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Още две малки ветрушки спасиха експертите от РИОСВ - Враца

   Две малки черношипи ветрушки  бяха спасени от експертите на РИОСВ – Враца след получен сигнал на „зеления телефон“. Птиците са намерени в района на студентско общежитие на Медицински университет - София, Филиал Враца. При проверкатa е установено, че птиците са в добро състояние, без видими наранявания и все още с пухово оперение. След направено подхранване двете ветрушките са изпратени за доглеждане в Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани“ - Стара Загора.

Шест дни по-рано друга ветрушка беше намерена в същия район и изпратена  в Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани „в  Стара Загора.

                              

08-06-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца