select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Посегателство върху посетителската инфраструктура в резерват “Врачански карст”

          Експерти от РИОСВ – Враца констатираха посегателство върху посетителската инфраструктура на територията на резерват "Врачански карст" по маршрут Враца –  водопад Скакля – Войводин дол. При проверка, извършена от Регионалната инспекция на 11.01.2016 г., се установи, че две от информационните табели са съборени, а носещите колони на арката при входа на резервата са прерязани, което е довело до нейното разрушаване. Предполага се, че вандалският акт е извършен през празничните дни в края на 2015 г.  За  него е подаден сигнал в Областна дирекция на МВР – Враца.

          Маршрутът е изграден през месец юли 2015 г. по проект на РИОСВ – Враца „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”,  финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. Резерватът е изключителна държавна собственост и попада на територията на РИОСВ - гр. Враца.

          РИОСВ - Враца призовава гражданите, които имат информация за извършителите, да сигнализират в РУП – Враца.

12-01-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца