select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Проекти

РИОСВ – Враца организира посещение на водопад с ученици

РИОСВ – Враца организира “фотолов” в резерват “Врачански карст”

Ученици рисуваха сред природата на резерват “Варчански карст”

РИОСВ – Враца награди победителя в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””

Ученици посетиха необлагородена пещера

Kонкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

Завърши маркирането на границата на резерват "Врачански карст"

Ученици поставиха къщички за птици в резерват "Врачански карст"

Ученици наблюдаваха птици е резерват "Врачански карст"

РИОСВ – Враца награди победителя в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””

РИОСВ-Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват "Врачански карст"

РИОСВ-Враца открива изложба с фотографии от резерват "Врачански карст

РИОСВ-Враца организира посещение на водопада "Скакля" с ученици от община Козлодуй

РИОСВ-Враца организира фотолов с ученици по един от маршрутите в резерват "Врачански карст"

РИОСВ-Враца ще награди участниците в конкурса за най-добра снимка от резерват"Врачански карст"

Резерват "Врачански карст" отпразнува своята 30 годишнина

30 години резерват "Врачански карст"

РИОСВ-Враца обявява конкурс за най-добра снимка от резерват "Врачански карст"

РИОСВ-Враца запознава деца с биологичното разнообразие и защитените територии в резерват "Врачанскикарст"

Награждаване на победителя в конкурса "Най-чисто населено място, граничещо с резерват "Врачански карст""

Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст"

РИОСВ - Враца проведе пленер с ученици по проект "Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст

РИОСВ - Враца проведе фотолов с ученици по проект "Дейности по устойчиво управление на резерват "Врачански карст"

Покана за пресконференция за представяне на проект на РИОСВ - Враца

РИОСВ-Враца провежда "Конкурс за най-чисто населено място, граничещо с резерват "Врачански карст"

 

 


Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца