select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

РИОСВ – Враца отбеляза Деня на река Дунав

   Експерти от  РИОСВ-Враца участваха в инициативите на Община Оряховo, посветени на Деня на река Дунав. Те се проведоха на градския плаж и в тях се включиха деца от ЦДГ ”Дружба” и пенсионерски клуб „Детелина”. Малчуганите рисуваха върху речни камъни, правиха еко бижута от миди, канап и дървени мъниста и разговаряха за опазването на реката и обитателите й. От Регионалната лаборатория – Враца демонстрираха пробовземане от река Дунав и  направиха моментни анализи на качеството на водата.

   Тази година 14 държави, обединени в грижите си за рекатa, честват Денят на Дунав под мотото „Бъди активен! Този апел насърчава живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опазването на реката и притоците й.

   Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав . Координатор от българска страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ – с център Плевен.

30-06-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца