select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

          На 25 ноември 2015г. от 12.00ч., в информационния център на РИОСВ – Враца се проведе среща с  ученици от ПМГ „Академик Иван Ценов” – гр. Враца. С инициативата бе отбелязана Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО).

          Учениците представиха изработени от тях изделия от различни видове отпадъци, като дрехи от найлонови торбички, вази с цветя и плодове от пластмасови бутилки, фигури от капачки и колажи, които са изработени с посланието за  намаляване на отпадъците и излишната консумация в бита. Част от произведенията бяха подарени на РИОСВ – Враца, а останалите ще бъдат представени на  изложба в училището.

          Еко експертите представиха пред младежите идеи и начини за намаляване на количествата отпадъци. С презентацията те отправиха към тях основното си послание за отговорност и опазване на природата чрез намаляване на консумацията и образуването на отпадъци, както и за по-ефективното им  използване като ресурс.

          Всички участници в инициативата получиха награди от РИОСВ – Враца.

26-11-2015 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца