select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

РИОСВ – Враца прие без забележки изпълнението на 20 проекта, финансирани от ПУДООС

Реализираните проекти от кампанията „За чиста околна среда – 2015” са на територията на общините Оряхово, Бяла Слатина, Мездра, Враца, Криводол, Козлодуй, Роман, Борован и Мизия. Облагородени са междублокови пространства, паркове, градинки, училищни дворове и детски площадки. Участниците в тазгодишната кампания са две общини, осем кметства, седем училища и три детски градини. Извършени са дейности по почистване на замърсени терени, извозване на събраните отпадъци до регламентираните регионални депа, изграждане на детски площадки със съоръжения за игри и спорт, създаване на зони за отдих, затревяване и залесяване на площи. Националната кампания „За чиста околна среда” има за цел да мотивира изготвянето на по-оригинален, по-устойчив и „по-зелен“ проект, с който да бъдат реализирани идеите на участниците. Кампанията се провежда всяка година, като проектните предложения се подават за одобряване в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите.

17-11-2015 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца